22 10 / 2014

Quảng cáo quá chuyên nghiệp, sống động, đồ họa 3D đẹp mắt, chân thực đến từng cm

Quảng cáo quá chuyên nghiệp, sống động, đồ họa 3D đẹp mắt, chân thực đến từng cm

20 10 / 2014

(Source: gaucuoititmat, via ngoccjoker)

19 10 / 2014

Theo Hạc Xanh, QC, Tranh: G.Apple / MASK Online

(Source: ngoccjoker)

18 10 / 2014

18 10 / 2014

banh-flan:

Kiểu 6h hẹn 7h có mặt 8h đông đủ 9h ăn.

chuẩn =))

banh-flan:

Kiểu 6h hẹn 7h có mặt 8h đông đủ 9h ăn.

chuẩn =))

(via soianchay)

18 10 / 2014

ryo243:

Playlist phải nghe 😈

Nghe hết =))

ryo243:

Playlist phải nghe 😈

Nghe hết =))

18 10 / 2014

18 10 / 2014

polaris-of-my-life:

men-co:

dramagirlreview:

Just keep repeating this song ~

Con không lớn nữa, bố mẹ đừng già điiiiii

17 10 / 2014

(Source: ngoccjoker)

16 10 / 2014

ngoccjoker:

Phụ nữ là không thể đắc tội được đâu :v

(Source: tiin.vn)